pokójUsługi psychologiczne

Jak wygląda moja współpraca z klientem/pacjentem?

Opiera się przede wszystkim na rozmowie, podczas której wspólnie pochylamy się nad trudnymi kwestiami. Korzystam także z warsztatowej metody pracy nad sobą, a mianowicie modyfikowaniu sposobu myślenia. Łączę elementy podejścia psychodynamicznego oraz poznawczo-behawioralnego. Wspólnie docieramy do problemów z przeszłości, analizujemy, jak wpływają na codzienne życie i dążymy do tego, aby to zmienić.

 

Jak przeszłość wpływa na teraźniejszość?

Na sposób myślenia, samopoczucie i motywację ma wpływ okres dziecięcy, strategie wychowawcze rodziców oraz zbiór doświadczeń z różnych obszarów życia. Dzięki wspólnemu przeanalizowaniu przeszłości możemy pogłębić wiedzę i zwiększyć poziom zrozumienia dla własnej osoby, a także niektórych zachowań.

 

Kształtowanie teraźniejszości

Gdy już wspólnie poznamy przyczyny myśli, emocji i zachowań, możemy budować nowe strategie radzenia sobie w życiu, m.in.:

  • z tym, na co mamy wpływ, np. z własnymi krzywdzącymi przekonaniami na własny temat,
  • z tym, co pozostaje poza naszą kontrolą, np. akceptowanie bezsilności.

 

Jakie są efekty regularnych rozmów z psychologiem?

Efektem pracy jest poszerzenie świadomości zarówno własnych trudności, jak i ich przyczyn oraz zasobów, które posiadamy. Zrozumienie i zaakceptowanie siebie oraz inna perspektywa, umożliwiają poprawę samopoczucia, zmniejszenie stresu, a także zbudowanie pewności siebie. Z biegiem czasu to, co zostaje wypracowane i utrwalone, staje się integralną częścią osobowości.